Monday, September 25, 2006

BRIS

Äntligen får vi solidaritetsbloggare chansen att tillsammans skänka en slant igen. Oktober månads bidragstagare är BRIS, Barnens Rätt i Samhället. Organisationen presenterar sig på följande sätt på sin hemsida...'

"BRIS är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden organisation som bistår barn och ungdomar som far illa och är en länk mellan barn, vuxna och samhälle. BRIS arbetar för att påverka den allmänna opinionen och beslutsfattare samt öka vuxnas respekt för barn som individer.

Målet för BRIS verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor, vilket sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter som riktmärke. BRIS skall särskilt bistå utsatta barn och ungdomar och upprätthålla möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna."

Ni som varit med förr vet hur enkelt det är att vara med i Solidaritetsbloggen. Klicka bara in er på BRIS givarsida. Följ instruktionerna och maila farsan-baloo@hotmail.com när ni satt in er slant. Meddela i mailet hur mycket ni skänkt (minst 100 kronor) och adressen till den blogg ni vill länka (föreslagsvis er egen).

Välkommen till Solidaritetbloggen