Sunday, May 28, 2006

PLAN Sverige - Pakistan

Så var det dags för Solidaritetsbloggens tredje insamling. I de två tidigare har vi samlat in pengar till Unicefs arbete mot könsstympning (3900 kr) och Läkare utan gränser (3400). Enligt tidigare beslut blir PLAN Sverige denna rundas bidragstagare.

Plan Sverige presenterar sig på följande sätt på organisationens hemsida.

"Plan är en religiöst och politiskt obunden organisation som ingår i ett internationellt nätverk av ett 60-tal länder. För att undvika dubbelarbete och bäst utnyttja begränsade resurser söker Plan också partnerskap med andra organisationer. Idag är Plan en av världens största biståndsorganisationer som arbetar med barn.

När Plan inleder ett samarbete i ett nytt område, börjar vi alltid med att ta reda på vad både barn och vuxna vill förbättra inom sektorerna hälsa, utbildning, boendemiljö och familjeförsörjning. Alla utvecklingsprojekt sker på initiativ av lokalbefolkningen. Gemensamt upprättas en långsiktig utvecklingsplan, som tar hänsyn till allas behov. På gräsrotsnivå genomför lokalbefolkningen projekten med materiellt, tekniskt och finansiellt stöd från Plan."

Solidaritetsbloggen har kontaktat Plan och enligt dem är det i det jordbävningsdrabbade Pakistan som pengarna behövs bäst. Vi rekomenderar därför alla att välja denna insamling.

Vill du vara med? Gå in på Plan Sveriges Inbetalningssida . Välj "Pakistan - Insamling för de jordbävningsdrabbade". Fyll i önskat belopp (minst 100 kronor) och följ sedan anvisningarna. VIKTIGT! GLÖM INTE ATT FYLLA I DIN MAILADRESS. VIDAREBEFORDRA SEDAN DET MAIL NI FÅR SOM BEKRÄFTELSE PÅ INBETALNING TILL farsan-baloo@hotmail.com

När du skickat mailet kommer snart din länk upp till höger på den här sidan, som bevis på att du är en av Solidaritetsbloggarna. Sprid gärna information om vår existens till bloggande, och icke-bloggande, kompisar. Alla är välkomna. Ju fler vi är, desto mer kan vi hjälpa!

mvh / Baloo